06 november 2019

Udskiftning og registrering af slanger på Offshore kran

Vore certificerede Offshore Technicians tager ud og inspicerer slanger overalt - på land som til vands. Slangerne registreres samtidig i TESS Hose Management.

Her er der tale om inspektion og udskiftning af slanger på en kran offshore.

Vore Offshore Technicians inspicerer slangerne visuelt for utætheder og uhensigtsmæssig slidtage og vurderer herudfra, hvilke slanger der bør udskiftes med det samme, og hvilke der stadig kan opretholde deres funktion.

Slanger, som vurderes i fare for sprængning eller snarlig utæthed, anbefales skiftet øjeblikkeligt.Overblik, planlægning og enkel genbestilling med THM

Samtigdig med inspektion registreres samtlige slanger i TESS Hose Management (THM); En database for registrering af slanger, rør og relateret udstyr.

⭐️ Læs også: Offshore slange- & rørservice

THM giver bl.a. komplet overblik over, hvilke dele den enkelte slangeenhed består af, så udskiftning og genbestilling forenkles markant.

Med THM muliggøres ligeledes planlægning af service- og vedligeholdelsesintervaller, så slanger udskriftes før en eventuel utæthed eller sprængning.

⭐️ Læs også: Vedligehold og recertificering af slanger

Her vælges intervallet i samråd med kunden ud fra, hvilken slange der er tale om, og hvor den bruges. Graden af slidtage varrierer markant fra slanger til indendørs brug og slanger til undedørs brug, hvor klimaet spiller en væsentlig rolle på slangens levetid.

Slangens og slangedelenes tilhørende certifikater, tegninger og lign. kan ligeledes tilføjes i THM efter kundens ønske.

Hvad du ønsker, skal du få...

Med TESS er hjælpen altid nær, og du får kyndig rådgivning og vejledning omkring de ønsker og krav, du måtte have til dine slangers vedligeholdelse - uanset om du ønsker planlagte intervaller for udskiftning, eller du foretrækker at få inspiceret slangerne før udskiftning.

Vi har certificerede medarbejdere med kæmpe know-how inden for slanger og rør, som står klar til at servicere dine slanger såvel on- som offshore.

Vidste du, at...

...TESS også tilbyder Weldless Piping Solutions med Presfittings og Flaringsystemer?

⭐️ Læs også: Tekniske løsninger til Offshore


Kontakt TESS for yderligere info om, hvilke løsninger vi kan tilbyde dig:

✔️ Esbjerg: +45 7545 7851 • info@tess.eu
✔️ Frederikshavn: +45 7545 7852 • frhavn@tess.eu

Find kontaktinfo på alle TESS-medarbejdere her
Tilbage til fokusoversigten